О”ОµОЅ ОћО­ПЃП‰ - О ОЇП„ПѓО± О О±ПЂО±ОґОїПЂОїПЌО»ОїП… - ОЊПѓО± О‘ОіО±ПЂО¬П‰ (CD, Album)

8 Comments

 1. Faektilar
  Изменама и допунама Закона о акцизама („Сл. гласник РС“, бр. /16) прописано је да је од године обвезник акцизе дужан да Образац ПП ОА поднесе у року од 15 дана по истеку.
 2. Tokus
  Шифра предмета: ОСП.1 Година: iii Семестар: 6 Статус/тип предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 4 Услов за избор/слушање предмета: Нема Циљ предмета.
 3. Taujas
  ПОРЕСКА ПРИЈАВА О КУМУЛАТИВНОМ - ГОДИШЊЕМ ОБРАЧУНУ АКЦИЗЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО_____ 20____. ГОДИНЕ у динарима, без пара Ред. бр. Уплатни рачун Износ обрачунате акцизе Износ обрачунате.
 4. Arashikus
  № на поръчката в РОП: Процедура публично състезание с предмет:„Строително - ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради в Община Оряхово“ по 4.
 5. Jushicage
  Потврда о пријему: ПОРЕСКА ПРИЈАВА О ОБРАЧУНАТОМ И ПЛАЋЕНОМ ПОРЕЗУ НА ЗАРАДЕ НА ПРИМАЊА ИЗ ЧЛАНА ЗАКОНА ИЗНАД НЕОПОРЕЗИВОГ ИЗНОСА .
 6. Fenrishicage
  У складу са позивом, достављамо Вам понуду за: ПРОДАЈ. А. НЕОПАСНОГ. И. ЕЛЕКТРИЧНО.
 7. Vuzshura
  8 Уписује се година последње доградње објекта, а ако обвезник не располаже тим податком, уписује се приближан податак о томе 9 Уписује се број етажа под .
 8. Tagrel
  На основу члана став 2. тачка 2), а у вези са чланом став 1. и чланом став 3. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", број /14).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *